PROJEKTOVANIE DOMOV NA MIERU

Špecializujeme sa na projekty bytových stavieb – rodinných domov, verejných budov a taktiež historických stavieb. Na realizáciu samotného projektu Vám v prípade potreby zabezpečíme autorský dozor projektanta, vďaka čomu bude výsledok perfektný.

Rekonštrukcie budov

Zameriavame sa na rekonštrukciu a modernizáciu rodinných domov, verejných stavieb a taktiež historických budov.

PROJEKTY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Projekty pre stavebné povolenie sú vypracované v mierke 1:50. Bez problémov s nimi vybavíte stavebné povolenie a taktiež postavíte Váš dom. V prípade záujmu vypracujeme realizačný projekt, ktorý obsahuje podrobnejšie výkresy detailov a výkaz materiálov.

KATALÓGOVÉ PROJEKTY DOMOV

V našej kancelárií Vám pomôžeme pri výbere toho správneho projektu Vášho nového domu. Následne Vám projekt personalizujeme podľa Vašich požiadaviek a vypracujeme ho k podaniu žiadosti o pridelenie stavebného povolenia.

Urbanistické a projektové štúdie

Projektová štúdia rieši technologické, stavebné, architektonické, environmentálne a územné možnosti pre pripravovanú stavbu. Zaoberá sa tiež náväznosťami stavby a jednotlivých prevádzkových celkov a súborov navzájom aj voči okoliu.

INTERIÉRY

Po zameraní interiéru spracujeme pre Vás návrh dispozičného riešenia priestoru.  Zariadenie interiéru riešime v pôdoryse i ako 3D vizualizáciu. V prípade záujmu vypracujeme výrobnú dokumentáciu (napr. napojenie na inštalácie, výrobné výkresy stolárskych výrobkov, zapracovanie konkrétnych zariaďovacích prvkov)